Obwieszczenie AU.6733.13.2014 z dnia 23.06.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.13.2014 z dnia 23.06.2014 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DLA CELÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NA TERENIE DZIAŁEK NR 1532/3 i 1933/3, AM. 9, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

 

Pobierz dokument - format pdf