Obwieszczenie AU.6733.143.2014 z dnia 23.06.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.14.2014 z dnia 23.06.2014 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO KONTENERA TECHNICZNEGO WRAZ Z ELEMENTAMI KANALIZACJI KABLOWEJ W RAMACH REGIONALNEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ WRAZ Z INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI ORAZ POZOSTAŁĄ NIEZBĘDNĄ  INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3664, AM. 44, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf