Uchwała nr XXXV/432/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXV/432/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf