Uchwała nr XXXV/433/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXV/433/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014 - 2032

Pobierz dokument - format pdf