Uchwała nr XXXV/435/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXV/435/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2014r.w sprawie Programu Wspólpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi dziłalność pożytku publicznegna rok 2014.

 

Pobierz dokument - format pdf