Uchwała nr XXXV/439/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.w

Uchwała nr XXXV/439/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku w ramach wieloletniego programu wspierania finansowania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywania" na lata 2014 -2020.

Pobierz dokument - format pdf