Uchwała nr XXXV/440/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXV/440/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w forami posiłku albo świaczenia rzeczowego w postaci produktów zywnościowych w ramach wieloletniego programu wspierania finansoweg gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywania" na lata 2014 -2020.

Pobierz dokument - format pdf