Uchwała nr XXXV/448/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r

Uchwała nr XXXV/448/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/381/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 lutego 2014r.w sprawie przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew a Skarbem Państwa.

Pobierz dokument - format pdf