Uchwała nr XXXV/449/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXV/449/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Pobierz dokument - format pdf