Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.17.2014 z dnia 30.06.2014

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.17.2014 z dnia 30.06.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew, gminaPleszew".
 
Pobierz dokument - format pdf