Obwieszczenie AU.6733.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4.07.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4.07.2014 r. o zakończeniu postępowanie administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ NA TERENIE DZIAŁEK OBRĘB NOWA WIEŚ, GMINA PLESZEW".

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf