Obwieszczenie AU.6733.18.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.06.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.18.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.06.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew – Zielona Łąka, gminaPleszew.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf