Zatwierdzony projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na 2014 rok

Zatwierdzony projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na 2014 rok.

Pobierz dokument - format pdf