Obwieszczenie AU.6733.20.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.07.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.20.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.07.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W PLESZEWIE W UL. TARGOWEJ na terenie działek nr 2996, 2995, 2993/3, 2993/4, 2991, 2987/4, 2987/6, am.34, obręb Miasto Pleszew
 
Pobierz dokument - format pdf