Zarządzenie Nr 62/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 62/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pobierz dokument - format pdf