Informacja z dnia 8-08-2014r.

Informacja z dnia 8-08-2014r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"

Pobierz tekst informacji - format pdf

Pobierz projekt uchwały - format pdf