Uchwała nr XXXVI/451/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2014r.

Uchwała nr XXXVI/451/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiS/9.3/2013)

Pobierz dokument - format pdf