Zarządzenie Nr 67/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 67/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf