Obwieszczenie AU.6733.19.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.08.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.19.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.08.2014 r. o zakończeniu postępowanie administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWO CI SOWINA BŁOTNA NA DZIAŁCE NR 329, AM-1, OBR B SOWINA BŁOTNA, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf