Obwieszczenie AU.6733.20.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.08.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.20.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.08.2014 r. o zakończeniu postępowanie administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA NA TERENIE DZIAŁEK NR 2996, 2995, 2993/3, 2993/4, 2991, 2987/4, 2987/6, (ul. Targowa) AM-34, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf