KOMUNIKATY Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Pobierz dokument - format pdf

 


Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i  prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Pobierz dokument - format pdf   

 


Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 sierpnia 2014 r. o liczbie mieszkańców w gminach z zakresu właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Kaliszu według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. 

Pobierz dokument - format pdf