Obwieszczenie AU.6733.24.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.08.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.24.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.08.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA ODCINKA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W UL. CHROBREGO I 24 STYCZNIA W KOWALEWIE na terenie działek nr 146/3, 160, am.16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf