Obwieszczenie AU.6733.21.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia02.09.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.21.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02.09.2014 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO KORZKWY - TOMASZEW NA DZIAŁKACH NR 134, AM.1 I 38, AM.3, OBRĘB KORZKWY, GMINA PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf