Obwieszczenie AU.6733.22.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.09.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.22.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.09.2014 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO OD DROGI KRAJOWEJ NR 11 DO MIEJSCOWOŚCI BARANÓWEK NA DZIAŁKACH NR 83, AM.1 I 43/4, AM.3, OBRĘB NOWA WIEŚ, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf