Obwieszczenie AU.6733.17.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.09.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.22.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.09.2014 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH PIEKARZEW I SUCHORZEW.

Pobierz dokument - format pdf