Zarządzenie Nr 72/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za I półrocze 2014 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik 1 - format pdf

Pobierz załącznik 2 - format pdf

Pobierz załącznik 3 - format pdf