Uchwała Nr SO 0953/35/3/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 września 2014r.

Uchwała Nr SO 0953/35/3/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalne Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 września 2014r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew za pierwsze półrocze 2014 roku.
 
Pobierz dokument - format pdf