Obwieszczenie AU.6733.23.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.09.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.23.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.09.2014 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN (DZ) 90PE W ULICACH: CHROBREGO, KOŚCIELNEJ, SUCHORZEWSKIEJ, WAWRZYNIAKA W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW, GMINA PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 49, 96, 98/1 (AM. 12), 30, 33 (am. 23) OBRĘB KOWALEW.
 
Pobierz dokument - format pdf