Obwieszczenie AU.6733.25.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.09.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.25.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.09.2014 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY GRUNWALDZKIEJ W PLESZEWIE NA DZIAŁKACH NR 2645, 2654/3, AM. 41, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 
Pobierz dokument - format pdf