Zawiadomienie GK.6220.4.9.2013.MCh z dnia 02.10.2014

Zawiadomienie GK.6220.4.9.2013.MCh z dnia 02.10.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji GK.6220.4.5.2014 z dnia 14.04.2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach".

Pobierz dokument - format pdf