Obwieszczenie AU.6733.24.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.10.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.24.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.10.2014 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN (DZ) 90PE W ULICACH: CHROBREGO, 24 STYCZNIA W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW, GMINA PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 146/3 (AM. 16), 160 (am. 3) OBRĘB KOWALEW.

Pobierz dokument - format pdf