Uchwała nr XXXVII/456/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/456/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/423/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego".

Pobierz dokument - format pdf