Uchwała nr XXXVII/461/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/461/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032.

Pobierz dokument - format pdf