Uchwała nr XXXVII/470/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/470/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej KOmisji Wyborczej nr 21 i nr 22 w Pleszewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. .

Pobierz dokument - format pdf