Uchwała nr XXXVII/471/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/471/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf