Obwieszczenie AU.6720.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2014 r.

Obwieszczenie AU.6720.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf