Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2014r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2014r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Pobierz dokument - format pdf