Zarządzenie Nr 81/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2014r.

Zarządzenie Nr 81/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 października 2014r. w sprawie powołania komisji w celu dokonania przeglądu dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą "zastrzeżone" i "poufne" w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf