Zarządzenie Nr 84/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2014r.

Zarządzenie Nr 84/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 października 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pobierz dokument - format pdf