Obwieszczenie AU.6733.26.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2014

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWYCH NIESKIEGO NAPIĘCIA na terenie działek nr 168, 170/1, 171, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/6, 172/7, 172/8, 172/9, 172/10, 172/11, 172/12, 172/14, 172/15, 172/16, 172/17, 172/18, 172/19, 172/20, 172/21, 172/22, 172/23, 271, am.1, obręb Zielona Łąka.

Pobierz dokument - format pdf