Obwieszczenie AU.6733.11.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2014

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 14/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. (nr sprawy AU.6733.11.2014) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej, od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach”.

Pobierz dokument - format pdf