Zarządzenie Nr 75/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 75/VI/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 sierpnia  2014 r. w sprawie planu inwentaryzacji majątku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf