Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2014 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA JEDNEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ O MOCY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 1,8 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 200, AM-1, OBRĘB LENARTOWICE, GM. PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf