Obwieszczenie AU.6733.18.2014 z dnia 6 listopada 2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.18.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  z dnia 6 listopada 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew – Zielona Łąka nr 2384/1, am-40, dz. nr 2358, 2357, 2350/5, am.27, obręb Miasto Pleszew, dz. nr 83/1, 83/2, 305/1, 108, 109, am.1, obręb Zielona Łąka".

Pobierz dokument - format pdf