Obwieszczenie AU.6733.27.2014 z dnia 25 listopada 2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.27.2014 z dnia 25 listopada 2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ WRAZ ZE ZŁĄCZAMI W PLESZEWIE W UL. KALISKIEJ na terenie działek nr 2244/6, 2180/6, 2246, 2251, 2260/1, 2260/2, 2269, 2270/1, 2278, 1901/6, 1901/5, am.26, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf