Obwieszczenie AU.6733.28.2014 z dnia 25 listopada 2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.28.2014 z dnia 25 listopada 2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ nn-0,4 kV W LENARTOWICACH na terenie działek nr 148/20, 148/19, 148/24, 149, 230, 203, am.2, obręb Lenartowice.

Pobierz dokument - format pdf