Obwieszczenie AU.6733.29.2014 z dnia 25 listopada 2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.29.2014 z dnia 25 listopada 2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kv do zasilenia budynku mieszkalnego w miejscowości Kowalew w ulicach Fabianowskiej, Wawrzyniaka, Kościelnej na terenie działek nr 90/5, 96, 99/1, AM.12, 6, 7/2, 37, AM.24, 33, 37/14, 37/13, 37/5, AM.23, obręb Kowalew.

Pobierz dokument - format pdf