Obwieszczenie AU.6733.30.2014 z dnia 25 listopada 2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.30.2014 z dnia 25 listopada 2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowej nn-0,4 kv w miejscowości Kowalew na terenie działek nr 41/14, 41/19, AM.23, obręb Kowalew.

Pobierz dokument - format pdf