Obwieszczenie AU.6733.18.2014 z dnia 26 listopada 2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.18.2014 z dnia 26 listopada 2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 21/2014 z dnia 31.07.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 4343P NA ODCINKU PLESZEW – ZIELONA ŁĄKA ORAZ BUDOWA CHODNIKA NA ODCINKU DROGI GMINNEJ ULICA PIASKI NA ODCINKU OD WJAZDU NA CMENTARZ KOMUNALNY DO GRANICY MIASTA PLESZEWA TJ. RZEKI NER” na terenie działek nr 2384/1, am-40, dz. nr 2358, 2357, 2350/5, am.27, obręb Miasto Pleszew, dz. nr 83/1, 83/2, 305/1, 108, 109, am.1, obręb Zielona Łąka..

Pobierz dokument - format pdf