Obwieszczenie AU.6733.25.2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.25.2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 27/2014 z dnia 22 września 2014 r. (nr sprawy AU.6733.25.2014) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie” na działkach nr 2645, 2654/3, am-41, obręb Miasto Pleszew.
 
Pobierz dokument - format pdf